Soutěž o nejaktivnějí dvojici ZKO Nový Bydžov 2020

  • Cílem soutěže je zviditelnění naší ZKO a zvýšení motivace členů pro účast na závodech ve sportovní kynologii
  • Soutěže se může účastnit každý člen, který má zaplacen řádný členský poplatek za rok 2020. Členové, kteří hradí pouze udržovací poplatek a hostující členové jsou ze soutěže vyloučeni.
  • Započítávají se výsledky ze závodů sportovní kynologie, zkoušek IPO, NZŘ, KJ Brno.
  • Přihlášení – formou zaslání výsledku pí Daně Patasiové (zkonovybydzov@centrum,cz 603704686, osobně). Výsledek musí být doložen, případně musí být dostupný z veřejných zdrojů.
  • Termín – 1. ledna – 30. listopadu 2020, uzávěrka je 30. listopadu 2020
  • Vyhlášení a předání cen proběhne na výroční schůzi, tj. v první polovině prosince 2020

 

Bodové hodnocení za závody

Bodové hodnocení za zkoušky

 

Výsledky  Nejaktivnější dvojice pro rok 2019 

Výsledky  Nejaktivnější dvojice pro rok 2018 

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2017

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2016

Výsledky Nejaktivnější dvojice pro rok 2015 

Kontakt

ZKO Nový Bydžov Nový Bydžov 50401
IČ 648 09 757
+420603704686 zkonovybydzov@centrum.cz